Skład Samorządu Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Dominika Masionek

Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego

Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
e-mail: d.masionek@ps.uz.zgora.pl
tel: (+48) 603 747 486
Dyżur: Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Tetiana Yurkova

Przewodnicząca Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Wydział: Fizyki i Astronomii
Kierunek: Fizyka Medyczna
e-mail: t.yurkova@ps.uz.zgora.pl
tel: 519 356 343
Dyżur: Wtorek 12:00 - 14:00, Środa 13:00 - 15:00 (w DSS, Al. Wojska Polskiego 69)

Anna Omieczyńska

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Logistyka
e-mail: a.omieczynska@ps.uz.zgora.pl
tel: 609 994 934
Dyżur: Poniedziałek DP 13:00 - 14:00

Martyna Konieczna

Przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Sportu

Wydział: Artystyczny
Kierunek: Grafika
e-mail: m.konieczna@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Środa 8:00 - 10:30, oraz 12:30 - 14:00

Jędrzej Dragan

Przewodniczący Komisji Regulaminowo-Dydaktycznych

Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski
e-mail: j.dragan@ps.uz.zgora.pl
tel: 698 301 609
Dyżur: Poniedziałek 9:00 - 11:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Diana Bąbel

Przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów Pozauczelnianych

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo
e-mail: d.babel@ps.uz.zgora.pl

Beata Mucha

Sekretarz PS UZ

Wydział: Humanistyczny
Kierunek: Historia
e-mail: b.mucha@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Czwartek 17:30 - 18:30

Konrad Czech

Członek PS UZ

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Elektrotechnika
e-mail: k.czech@ps.uz.zgora.pl

Krzysztof Joks

Członek PS UZ

Wydział: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek: Psychologia
e-mail: k.joks@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Środa 15:00 - 16:30

Kamil Klimas

Członek PS UZ

Wydział: Zamiejscowy w Sulechowie
Kierunek: Energetyka
e-mail: k.klimas@ps.uz.zgora.pl

Rafał Kozłowski

Członek PS UZ

Wydział: Humanistyczny
Kierunek: Historia
e-mail: kozlowskirav@gmail.com
Dyżur: Czwartek 17:30 - 18:30

Maciej Kwiatkowski

Członek PS UZ

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie
e-mail: m.kwiatkowski@ps.uz.zgora.pl

Klaudia Skomoroko

Członek PS UZ

Wydział: Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek: Matematyka
e-mail: k.skomoroko@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Poniedziałek 13:00 - 15:00

Marian Wasilewski

Członek PS UZ

Wydział: Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
e-mail: m.wasilewski@ps.uz.zgora.pl
tel: 695 705 959
Dyżur: Poniedziałek 9:30 - 11:00

Albert Żydziak

Członek PS UZ

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Elektrotechnika
e-mail: a.zydziak@ps.uz.zgora.pl