Skład Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Dominika Masionek

Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego

Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
e-mail: d.masionek@ps.uz.zgora.pl
tel: (+48) 603 747 486
Dyżur: Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Agnieszka Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: Prawo
Dyżur: Środa 14:00 - 15:30

Anna Omieczyńska

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Logistyka
e-mail: a.omieczynska@ps.uz.zgora.pl
tel: 609 994 934
Dyżur: Poniedziałek DN 11:00 - 12:00

Martyna Konieczna

Przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Sportu

Wydział: Artystyczny
Kierunek: Grafika
e-mail: m.konieczna@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Poniedziałek 10:00 - 11:30

Albert Żydziak

Przewodniczący Komisji Regulaminowo-Dydaktycznej

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Elektrotechnika
e-mail: a.zydziak@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Sobota zjazdowa 10:00 - 11:00

Krzysztof Joks

Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Pozauczelnianych

Wydział: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek: Psychologia
e-mail: k.joks@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Środa 12:15 - 13:45

Weronika Aduckiewicz

Sekretarz PS UZ

Wydział: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek: Psychologia

Diana Bąbel

Członek PS UZ

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo
e-mail: d.babel@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

Konrad Czech

Członek PS UZ

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Elektrotechnika
e-mail: k.czech@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Niedziela zjazdowa 7:30 - 8:30

Jędrzej Dragan

Członek PS UZ

Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski
e-mail: j.dragan@ps.uz.zgora.pl
tel: 698 301 609
Dyżur: Poniedziałki 10:00 - 14:00 (Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Rafał Kozłowski

Członek PS UZ

Wydział: Humanistyczny
Kierunek: Historia
e-mail: kozlowskirav@gmail.com
Dyżur: Czwartek 18:20 - 19:20

Beata Mucha

Członek PS UZ

Wydział: Humanistyczny
Kierunek: Historia
e-mail: b.mucha@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Czwartek 18:20 - 19:20

Sebastian Rybak

Członek PS UZ

Wydział: Mechaniczny
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Dyżur: Poniedziałek DN 15:00 - 16:00

Marcin Sikora

Członek PS UZ

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie
Dyżur: Czwartek DP 11:30 - 13:00

Klaudia Skomoroko

Członek PS UZ

Wydział: Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek: Matematyka
e-mail: k.skomoroko@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Wtorek 11:00 - 12:00

Tetiana Yurkova

Członek PS UZ

Wydział: Fizyki i Astronomii
Kierunek: Fizyka Medyczna
e-mail: t.yurkova@ps.uz.zgora.pl
Dyżur: Piątek DN 7:00 - 8:15