Skład Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Iga Górniak

Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Biznes elektroniczny

e-mail: i.gorniak@ps.uz.zgora.pl

 

Melania Banaszewska

Sekretarz Parlamentu Studenckiego

Wydział: Nauk Społecznych
Kierunek: Psychologia

e-mail: m.banaszewska@ps.uz.zgora.pl

Marcin Łukaszewicz

Przewodniczący Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Logistyka
e-mail: m.lukaszewicz@ps.uz.zgora.pl

tel: 519 356 343

 

 

Gabriela Bednorz

Przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Sportu

Wydział: Nauk Społecznych
Kierunek: Pedagogika

email: gbednorz@uz.zgora.pl

 

Klaudia Podłuska

Przewodnicząca Komisji Socjalno –Bytowej

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek: Architektura

 

Kinga Żmuda

Przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów Pozauczelnianych

Wydział: Collegium Medicum
Kierunek: Lekarski
e-mail: k.zmuda@ps.uz.zgora.pl

 

Agnieszka Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji Regulaminowo –Dydaktycznej

Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: Prawo
e-mail: a.dabrowska@ps.uz.zgora.pl
 

Maxim Maliński

Członek Komisji Socjalno Bytowej

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Informatyka

email: m.malinski@ps.uz.zgora.pl

 

Weronika Bejman

Członek Komisji ds. Kultury i Sportu

Wydział: Humanistyczny
Kierunek: Filologia Angielska

 

Marcin Sikora

Członek Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie, Logistyka
e-mail: m.sikora@ps.uz.zgora.pl

 

Weronika Dylewicz

Członek Komisji Regulaminowo-Dydaktycznej

Wydział: Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna / Mechanika i Budowa Maszyn
e-mail: -