Skład Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Iga Górniak

Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Biznes elektroniczny

e-mail: i.gorniak@ps.uz.zgora.pl

tel.: 603-747-486

Maxim Maliński

Sekretarz PS UZ

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Informatyka

Godziny Dyżurów: czwartek 13:00-14:00

Gabriela Bednorz

Przewodnicząca Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Wydział: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek: Praca socjalna

Godziny Dyżurów: środa 15:30 - 16:30

Jędrzej Dragan

Przewodniczący Komisji Regulaminowo - Dydaktycznej

Wydział: Collegium Medicum
Kierunek: Lekarski
e-mail: j.dragan@ps.uz.zgora.pl
tel: 698 301 609

Godziny Dyżurów: poniedziałek 15:00-16:00

Weronika Aduckiewicz

Przewodnicząca Komisji Socjalno - Bytowej

Wydział: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek: Psychologia
e-mail: w.aduckiewicz@ps.uz.zgora.pl

Godziny Dyżurów: poniedziałek 17:30 - 18:30

Anna Woźniak

Przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów Pozauczelnianych

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie

Godziny Dyżurów: wtorek 11:30 - 12:30

Agnieszka Dąbrowska

Komisja ds. Kół Naukowych

Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: Prawo
e-mail: a.dabrowska@ps.uz.zgora.pl
Godziny Dyżurów: czwartek 16:00-17:00  lub 17:00-18:00

Rafał Kozłowski

Komisja Socjalno-Bytowa

Wydział: Humanistyczny
Kierunek: Historia
e-mail: kozlowskirav@gmail.com

Godziny Dyżurów: piątek 8:30 - 9:30 lub 9:00 - 10:00

Klaudia Podłuska

Komisja ds. Kultury i Sportu

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek: Architektura

Godziny Dyżurów: środa 11:30 - 12:30

Marcin Sikora

Komisja ds. Kontaktów Pozauczelnianych

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie, Logistyka
e-mail: m.sikora@ps.uz.zgora.pl

Godziny Dyżurów: środa 12:00 - 13:00

Tetiana Yurkova

Komisja Regulaminowo-Dydaktyczna

Wydział: Fizyki i Astronomii
Kierunek: Fizyka Medyczna
e-mail: t.yurkova@ps.uz.zgora.pl

Marcin Łukaszewicz

Członek PS UZ

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: -
e-mail: -

Godziny Dyżurów: -

 

Weronika Dylewicz

Członek PS UZ

Wydział: Mechaniczny
Kierunek: -
e-mail: -

Godziny Dyżurów: -

Michał Waligóra

Członek PS UZ

Wydział: Mechaniczny
Kierunek: -
e-mail: -

Godziny Dyżurów: -

Adrian Dębowski

Członek PS UZ

Wydział: Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek: -
e-mail: -

Godziny Dyżurów: -