Skład Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Dominika Masionek

Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego

Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
e-mail: d.masionek@ps.uz.zgora.pl
tel: (+48) 603 747 486
Dyżur: Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Tetiana Yurkova

Przewodnicząca Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Wydział: Fizyki i Astronomii
Kierunek: Fizyka Medyczna
e-mail: t.yurkova@ps.uz.zgora.pl
tel: 519 356 343

Anna Omieczyńska

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej

Wydział: Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Logistyka
e-mail: a.omieczynska@ps.uz.zgora.pl
tel: 609 994 934

Martyna Konieczna

Przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Sportu

Wydział: Artystyczny
Kierunek: Grafika
e-mail: m.konieczna@ps.uz.zgora.pl

Albert Żydziak

Przewodniczący Komisji Regulaminowo-Dydaktycznej

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Elektrotechnika
e-mail: a.zydziak@ps.uz.zgora.pl

Diana Bąbel

Przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów Pozauczelnianych

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo
e-mail: d.babel@ps.uz.zgora.pl

Beata Mucha

Sekretarz PS UZ

Wydział: Humanistyczny
Kierunek: Historia
e-mail: b.mucha@ps.uz.zgora.pl

Konrad Czech

Członek PS UZ

Wydział: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek: Elektrotechnika
e-mail: k.czech@ps.uz.zgora.pl

Jędrzej Dragan

Członek PS UZ

Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski
e-mail: j.dragan@ps.uz.zgora.pl
tel: 698 301 609

Krzysztof Joks

Członek PS UZ

Wydział: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek: Psychologia
e-mail: k.joks@ps.uz.zgora.pl

Rafał Kozłowski

Członek PS UZ

Wydział: Humanistyczny
Kierunek: Historia
e-mail: kozlowskirav@gmail.com

Klaudia Skomoroko

Członek PS UZ

Wydział: Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek: Matematyka
e-mail: k.skomoroko@ps.uz.zgora.pl