PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW WCHODZĄCY W SKŁAD SENATU UZ

Wydział Artystyczny

  -Brak przedstawiciela

Wydział Fizyki i Astronomii

  -Brak przedstawiciela

Wydział Humanistyczny

  -Brak przedstawiciela

Wydział Mechaniczny

  -Weronika Dylewicz

Wydział Nauk Społecznych

  -Weronika Aduckiewicz

Wydział Nauk Biologicznych

  -Brak przedstawiciela

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

  -Brak przedstawiciela

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

  -Maxim Maliński

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

  -Brak przedstawiciela

Collegium Medicum

  -Miłosz Korczak

Wydział Prawa i Administracji

  -Agnieszka Dąbrowska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

  -Marcin Sikora