PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW WCHODZĄCY W SKŁAD SENATU UZ

Wydział Artystyczny

Liwia Litecka

Wydział Fizyki i Astronomii

Tetiana Yurkova

Wydział Humanistyczny

Brak przedstawiciela

Wydział Mechaniczny

Brak przedstawiciela

Wydział Pedagogikii, Psychologii i Socjologii

Kamil Zając

Wydział Nauk Biologicznych

Magdalena Burnicka

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Klaudia Skomoroko

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

inż. Konrad Czech

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Brak przedstawiciela

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Patrycja Urbaniak

Wydział Prawa i Administracji

Dominika Masionek

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Maciej Kwiatkowski