PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW WCHODZĄCY W SKŁAD SENATU UZ

Wydział Artystyczny

Liwia Litecka

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Natalia Stępień

Wydział Pedagogikii, Psychologii i Socjologii

lic. Dorota Gomółka

mgr Danuta Nowak

Wydział Humanistyczny

lic. Patrycja Urbaniak

Wydział Mechaniczny

Kamil Urbański

Wydział Nauk Biologicznych

1 wakat - brak kandydatów

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

brak wakatu na rok akademicki 2015/2016

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

inż. Konrad Czech

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Michał Blinkiewicz

Wydział Fizyki i Astronomii

Marii Iurkova

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

mgr inż. Kamil Woźnica

Wydział Prawa i Administracji

brak wakatu na rok akademicki 2015/2016

Kadencja przedstawicieli w Senacie trwa rok.