Parlament Studencki UZ to organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego, wybierany przez wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na 2 letnią kadencję. Nasza działalność opiera się na przepisach Ustawy o Prawo Szkolnictwie Wyższym (art. 202) oraz Regulaminu Parlamentu Studenckiego UZ.

Współdecydujemy o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów oraz podziale dotacji na działalność kół i organizacji studenckich funkcjonujących w ramach uczelni. Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczymy w elekcji władz uczelni, wydziałów i instytutów. Mamy wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów.