Skład Studenckiej Komisji Wyborczej

 

 

      Natalia Dera                                            Damian Rocha                                      Karolina Taberska

  Przewodnicząca SKW                                    Wiceprzewodniczący SKW                                      Członek SKW
 e-mail: deranatalia3@gmail.com                 e-mail: damian.rocha00@gmail.com

 

 

     Andrzej Borek                                         Mateusz Łagocki                                  Adam Koperwas

        Członek SKW                                                    Członek SKW                                                   Członek SKW

 


   Klaudia Szukalska                                    Klaudia Zapadka

        Członek SKW                                                      Członek SKW