Skład Studenckiej Komisji Rewizyjnej

 

Kamil Woźnica

Przewodniczący SKR

Wydział: Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek: Informatyka i Ekonometria
e-mail: k.woznica@ps.uz.zgora.pl
tel: 792 860 718

Damian Kmiecik

Członek SKR

Wydział: Prawa i Administracji
Kierunek: Prawo
e-mail: damiankmiecik123@interia.pl