Rady Mieszkańców Domów Studenta

Skład każdej Rady Mieszkańców D.S. powinien liczyć 3 ososby.
Kadencja Rady Mieszkańców trwa rok.

Dom Studenta

Rada mieszkańców

D.S. I "Rzepicha"
 • Natalia Klimowicz
 • Sylwia Nobik
 • Damian Baranowski
D.S. II "Piast"
 • Kornelia Basty
D.S. III "Ziemowit"
 • Mateusz Sztuczka
 • Michał Grala
 • Damian Nagajek
D.S. "Vicewersal"
 • Krystian Krawczyk
 • Wojciech Gosak
Studencki Budynek Mieszkalny
 • Wiktoria Działabij
D.S. "Wcześniak"
 • Krzysztof Joks
 • Aleksander Polinkiewicz
D.S. w Sulechowie
 • 3 wakaty - brak kandydatur
D.S. w Kalsku
 • 3 wakaty - brak kandydatur