Rady Mieszkańców Domów Studenta

Skład każdej Rady Mieszkańców D.S. powinien liczyć 3 ososby.
Kadencja Rady Mieszkańców trwa rok.

Dom Studenta

Rada mieszkańców

D.S. I "Rzepicha"
 • Joanna Klimowicz
 • Natalia Klimowicz
 • Sebastian Rybak
D.S. II "Piast"
 • Adrian Muszyński
 • Elwira Zygielewicz
 • Magdalena Burnicka

D.S. III "Ziemowit"
 • Mateusz Sztuczka
 • Michalina Nazarenko
 • Damian Nagajek
D.S. "Vicewersal"
 • 3 wakaty - brak kandydatur
Studencki Budynek Mieszkalny
 • Wiktoria Działabij
D.S. "Wcześniak"
 • 3 wakaty - brak kandydatur