Rady Mieszkańców Domów Studenta

Skład każdej Rady Mieszkańców D.S. powinien liczyć 3 ososby.
Kadencja Rady Mieszkańców trwa rok.

Dom Studenta

Rada mieszkańców

D.S. I "Rzepicha"
  • Kamil Gozdur
  • Jakub Karolak
  • Elżbieta Niebylska
D.S. II "Piast" 3 wakaty - brak kandydatur
D.S. III "Ziemowit"
  • Sebastian Ambroży
  • Maria Możejko
  • Krzysztof Zapalski
D.S. "Vicewersal"
  • Anna Jamróz
  • Joanna Szostak
Studencki Budynek Mieszkalny 3 wakaty - brak kandydatur
D.S. "Wcześniak"
  • Rafał Kozłowski
  • Beata Mucha