Rady Mieszkańców Domów Studenta

W skład każdej Rady Mieszkańców Domów Studenta powinno wchodzić po trzech przedstawicieli danego domu studenckiego
Kadencja Rady Mieszkańców trwa rok.

Dom Studenta

Rada mieszkańców

D.S. I "Rzepicha"
  • 3 wakaty - brak kandydatur
D.S. II "Piast"
  • Sebastian Siekierski
  • Damian Linke
D.S. III "Ziemowit"
  • Patrycja Proć
D.S. "Vicewersal"  
  • Mariusz Gil
Studencki Budynek Mieszkalny
  • Agata Zyberska
D.S. "Wcześniak"
  • 3 wakaty - brak kandydatur
D.S. w Sulechowie
  • 3 wakaty - brak kandydatur
D.S. w Kalsku
  • 3 wakaty - brak kandydatur