UWAGA!!!

Informujemy, iż zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, koła naukowe i organizacje studenckie zobowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności dwa razy w roku akademickim.

W porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich, Parlament Studencki ustalił następujące terminy skladania sprawozdań:

  • do 15 czerwca w semestrze letnim,
  • do 15 lutego w semestrze zimowym.  

Szczegółowych informacji udzielają:
- w Dziale Spraw Studenckich: Katarzyna Litwin (tel. (68)328 3282) oraz Elżbieta Kaźmierczak (tel. (68)328 3183),
- w Parlamencie Studenckim: Przewodnicząca PS UZ Iga Górniak (tel. 603-747-486) oraz Przewodnicząca Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich PS UZ Gabriela Bednorz (tel. 519-356-343).

Pliki: