Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce zobowiązuje organizacje studenckie do składania sprawozdań z działalności w danym roku akademickim.

W porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich, Parlament Studencki ustalił następujące terminy składania sprawozdań:

  • w semestrze zimowym do 15 lutego każdego roku
  • w semestrze letnim do 15 czerwca każdego roku

Szczegółowych informacji udzielają:
- w Dziale Spraw Studenckich: Katarzyna Litwin (tel. (68)328 3282) oraz Elżbieta Kaźmierczak (tel. (68)328 3183),
- w Parlamencie Studenckim: Przewodnicząca PS UZ Weronika Steciąg (tel. 603-747-486) oraz Przewodniczący Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich PS UZ Marcin Łukaszewicz (tel. 519-356-343).

Pliki: