Koła naukowe i organizacje studenckie to szeroko pojęta działalność studencka, która daje okazję do:

  • poszerzenia wiedzy z zakresu Twojego kierunku studiów, nabycia umiejętności tworzenia i koordynowania projektów, współpracy w zespole i kierowania nim

  • kreatywnego spędzania czasu poza zajęciami - łączysz przyjemne z pożytecznym

  • możliwości poznania wielu ciekawych osób z Uczelni, kraju i świata, np. przyszłej żony albo męża ;-)

  • przygody w iście studenckim wydaniu: obozy letnie, wyjazdy, konferencje

  • zdobycia mocnego wpisu w CV 

W tym wszystkim może pomóc Tobie Parlament Studencki UZ!

Przyjdź na spotkanie Forum Organizacji Studenckich, poznasz tam ludzi, którzy spróbowali i na pewno nie żałują czasu spędzonego w działalności studenckiej.

Wykaz kół naukowych działających w Uniwersytecie Zielonogórskim

Wykaz organizacji studenckich działających w Uniwersytecie Zielonogórskim

(plik pdf: ORG-STUD-8.XII.2017_r.pdf)

Jak założyć koło naukowe?

Klikasz w pasku menu na "Dokumenty", następnie w "Dokumenty dla Kół naukowych i Organizacji studenckich".

Tam szukasz: "wzor_rejestracji_kola_naukowego".

Wypełniony komplet dokumentów trzeba zanieść do Biura Prawnego, które mieści się w Rektoracie UZ, przy ul. Licealnej 9. Sprawdzi ono zgodność Waszego statutu (regulaminu) z przepisami. Następnie wniosek trafi do JM Rektora, który zdecyduje o wpisaniu nowego koła do Rejestru uczelnianego.

Prosimy o podanie danych kontaktowych w celu łatwego znalezienia Założycieli koła, kiedy będzie już wystawione pismo o wpisaniu do Rejestru kół i organizacji studenckich. To pismo pozwoli Wam m.in. na korzystanie z dofinansowania PS UZ

wzór rejestracji koła naukowego

Sprawozdania

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce zobowiązuje organizacje studenckie do składania sprawozdań z działalności w danym roku akademickim.

W porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich, Parlament Studencki ustalił następujące terminy składania sprawozdań:

    • w semestrze zimowym do 15 lutego każdego roku

    • semestrze letnim do 15 czerwca każdego roku

Szczegółowych informacji udzielają: 
- w Dziale Spraw Studenckich: Katarzyna Litwin (tel. (68)328 3282) oraz Elżbieta Kaźmierczak (tel. (68)328 3183),
- w Parlamencie Studenckim: Przewodnicząca PS UZ Weronika Steciąg (tel. 603-747-486) oraz Przewodniczącym Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Marcin Łukaszewicz (519-356-343)

Dofinansowanie z PS UZ - pierwszy kontakt

 Koła naukowe i organizacje studenckie chcące korzystać z dofinansowania ze środków Parlamentu Studenckiego UZ w pierwszej kolejności powinny zgłaszać się do Przewodniczącego Komisji ds. Kół Naukowych Marcina Łukaszewicza albo po prostu odwiedzić nas w biurze PS UZ.

Wszystkie potrzebne wzory pism znajdują się w menu DOKUMENTY w zakładce
 Dokumenty dla Kół Naukowych i Organizacji Studenckich - znajdziecie tam też szczegółowe zasady dofinansowania projektów kół.

Dostępność sali konferencyjnej PS

 Studenci zrzeszeni w kołach naukowych i organizacjach studenckich na UZ mogą korzystać z sali konferencyjnej (nr 12) znajdującej się przy biurze PS UZ w DS. Rzepicha jeśli potrzebują miejsca na spotkanie, omówienie spraw, małe szkolenie czy obejrzenie filmu.

Wydanie klucza nastąpi po okazaniu legitymacji studenckiej/dowodu osobistego na portierni i wpisie nazwiska osoby pobierającej i nazwy koła. Portier posiada listę osób uprawnionych do poboru klucza, ustaloną podczas Forum Organizacji Studenckich w dn. 27.11.2014r.

W sali nie można organizować imprez typu imieniny, urodziny, itp. oraz pokazów promujących produkty/ usługi komercyjnych firm.

 

Wydruk plakatów na potrzeby kół i organizacji:

[pod nagłówkiem umieścić plik pdf: Wydruk-plakatów-na-potrzeby-kół-i-organizacji.pdf]