1 May 2017

Studencka Komisja Wyborcza INFORMUJE!

Dnia 23 maja od godziny 10:00 do 13:00 odbędą się Wybory Uzupełniające!

Głosy będzie można oddawać w budynkach A-16 i A-29.

Do budynku A-16 zapraszamy Studentów niżej wymienionych wydziałów i akademików :
 Wydział Artystyczny
 Wydział Humanistyczny
 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 DS. „Vicewersal”
 DS. „Wcześniak”

Do budynku A-29 zapraszamy Studentów niżej wymienionych wydziałów i akademików :
 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 Wydział Ekonomii i Zarządzania
 Wydział Fizyki i Astronomii
 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 Wydział Mechaniczny
 Wydział Nauk Biologicznych
 Wydział Prawa i Administracji
 DS. „Rzepicha”
 DS. „Piast”
 DS. SBM
 DS. „Ziemowit”

Kategoria: