29 April 2019

Gala Laur Naukowca jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to już piąta jubileuszowa edycja tego wydarzenia, która kolejny raz odbędzie się w murach Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

Ideą Gali jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelnią, organizacjami i firmami zewnętrznymi.

Podczas uroczystości nagrodzone zostaną prężnie działające Koła Naukowe i Organizacje Studenckie, które mają wpływ na rozwój naukowy oraz społeczny naszego grona akademickiego. W tym roku zostaną wręczone nagrody w dziewięciu kategoriach za najlepsze projekty realizowane w roku akademickim 2018/2019 tj.

  1. Międzynarodowy Projekt Roku;
  2. Rozwój Kultury;
  3. Mobilność Studencka;
  4. Innowacyjny Projekt Roku;
  5. Społeczny Projekt Roku;
  6. Opiekun Roku Koła Naukowego;
  7. Naukowy Projekt Roku;
  8. Przedsiębiorcze Koło Naukowe;
  9. Najpopularniejszy Projekt Roku;

Ponadto, Kapituła Konkursowa przyznaje dwie Nagrody Honorowe dla osób lub instytucji wspierających działalność studencką, a w szczególności działalność Kół Naukowych.

Koła Naukowe oraz Organizacje Studenckie mogą zgłosić projekt, którym chcą się pochwalić.  Udział w Gali jest bezpłatny, co oznacza że mamy możliwość przyjęcia nieograniczonej ilości osób.

Gala Laur Naukowca jest wydarzeniem, które tworzą studenci, dzięki czemu wpisała się ona na stałe w kalendarz imprez akademickich.

Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez wsparcia z zewnątrz. Rokrocznie możemy liczyć na wsparcie nie tylko władz uczelni, ale także Prezydenta Miasta Zielonej Góry, Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Klubu Radnych Zielona Razem, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwykle ważnym podkreślenia jest fakt, iż Patronat Honorowy nad Galą objął również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

            Ważne jest, aby w dzisiejszych czasach promować aktywność studencką oraz młodych naukowców, zachęcając ich tym samym do dalszego rozwoju naukowego.

Przedsięwzięcie jest kierowane m.in. do aktywnych studentów oraz do kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Planowana liczba uczestników wynosi ok. 170 osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Gali mogą zarejestrować się wypełniając formularz pod linkiem: https://link.do/VGL2019

Projekty można zgłaszać wypełniając formularz pod linkiem:  https://docs.google.com/forms/d/1e_lc8g-5qGt9o76_9DImPiQzeoACLHR7jvdrjR1... do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 20:00.

Więcej informacji można znaleźć na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/laur.naukowca.uz

V Gala „Laur Naukowca” odbędzie się w środę 22 maja br. W Lubuskim Teatrze o godz. 19:00.

Tradycyjnie po uroczystości odbędzie się oficjalny After w Klubie Muzycznym X-Demon Zielona Góra.

 

 

Kategoria: