6 July 2021

Szanowni Państwo,

Jako Przewodniczący Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Parlamentu Studenckiego UZ, informuję, że na podstawie regulaminu Zasady podziału środków na działalność Kół Naukowych i Organizacji Studenckich powinniście Państwo maksymalnie 2 tygodnie po przeprowadzonym projekcie (dofinansowaniu) przedstawić sprawozdanie. Informuje o tym paragraf 6 ustęp 3 regulaminu Zasady podziału środków na działalność Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. Brzmi on następująco: 3. Przedstawienie przez Koło Naukowe i Organizację Studencką sprawozdania, każdorazowo, maksymalnie 2 tygodnie po przeprowadzonym projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem imprez dofinansowanych przez Prorektora ds. Studenckich i Parlamentu Studenckiego UZ. Proszę o przesłanie wyżej wymienionych sprawozdań do:

- Pani kierownik Działu Spraw Studenckich mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak, e-mail: E.Kazmierczak@adm.uz.zgora.pl

- Zastępcy kierownika Działu Spraw Studenckich mgr Katarzyna Litwin, e-mail: K.Litwin@dss.uz.zgora.pl

- Do wiadomości Marcin Łukaszewicz, e-mail: m.lukaszewicz@ps.uz.zgora.pl

W momencie, gdy Państwo nie doślecie zaległych sprawozdań, a pojawi się z Państwa Koła Naukowego lub Organizacji Studenckiej wniosek o dofinansowanie, to dofinansowanie zostanie wstrzymane do momentu przesłania zaległego sprawozdania.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Łukaszewicz

Przewodniczący Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Parlamentu Studenckiego

Kategoria: