Zapaszmy do rejestracji członków organizacji studenckich i kół naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z ich opiekunami na Forum Organizacji Studenckich, który odbędzie się 18.10.2016 o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Biblioteki UZ! Formularz zgłoszeniowy https://goo.gl/forms/ooYfXkltPJ4FkLgp1

27.04.2016 w gmachu Teatru Lubuskiego odbędzie się po raz drugi w historii
Uniwersytetu Zielonogórskiego uroczysta Gala „Laur Naukowca”.

Ideą gali jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska
studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy
uczelnią, organizacjami i firmami zewnętrznymi.

Podczas Gali...