JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski kieruje list do studentów w związku z wygaszaniem działalności dziekanatów na naszej uczelni i zastąpieniem ich Biurami Obsługi Studentów (BOS)!!

Link do listu:...

Sesja letnia egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim - zdalna

Informuje o tym zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 maja 2021 roku. Egzaminy i zaliczenia ustne będą przeprowadzane w formie wideokonferencji, za pośrednictwem aplikacji Google meet, natomiast pisemne za pośrednictwem aplikacji Google classroom (Moodle – w przypadku Wydziału Lekarskiego i...

Uwaga! Zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 kwietnia 2021r. uchyla zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2008r. Od tego momentu nagrody rektora przestają funkcjonować. Zaległe nagrody rektora za semestr zimowy 2020/2021 zostaną wypłacone w najbliższym czasie.

Parlament Studencki nie będzie przyjmował wniosków dotyczących...

Przekazujemy prośbę od Pani prof Magdaleny Steciąg skierowanej do studentów i jako Parlament Studencki zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji złóż życzenia UZ-etowi.

Drodzy Studenci!

Zwracam się do Was z ogromną prośbą o włączenie się w obchody 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasza uczelnia świętuje jubileusz w tym roku w formie zdalnej. Jest to z jednej strony...

Drodzy Studenci!

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłaszania się chętnych studentów/studentek do działania w Studenckiej Komisji Wyborczej. Kto może się zgłosić?

1. każda osoba posiadająca status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego;

2. student, który nie jest członkiem organów Samorządu Studenckiego tzn. Parlamentu Studenckiego, Rady...

 [źródło zdjęcia: Uniwersytet Zielonogórski]

Szanowni studenci!

Informujemy, że decyzją Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pani dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ z Instytutu Filologii Polskiej,

została powołana na stanowisko Pełnomocnika Rektora do spraw Równego Traktowania!

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Kontakt do Pani profesor:
mail...

Strony