Uwaga!
Studencka Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów uzupełniających 2016/2017!
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Studencka Komisja Wyborcza INFORMUJE!

Dnia 23 maja od godziny 10:00 do 13:00 odbędą się Wybory Uzupełniające!

Głosy będzie można oddawać w budynkach A-16 i A-29.

Do budynku A-16 zapraszamy Studentów niżej wymienionych wydziałów i akademików :
 Wydział Artystyczny
 Wydział Humanistyczny
 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 DS. „...

Strony