STUDENCKA KOMISJA WYBORCZA OGŁASZA WYNIKI W WYBORACH NA KADENCJĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017!

GRATULUJEMY!

STUDENCKA KOMISJA WYBORCZA OGŁASZA WYNIKI W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016! 
GRATULUJEMY!

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25.03.2016r. można je składać w skrzynce pocztowej przy biurze Parlamentu Studenckiego mieszczącego się w DS.1 „Rzepicha”. Wybory odbędą się w dniu 05.04.2016 r. W budynkach A-29 (kampus A), A-16 (kampus B) oraz A-24 (ul. Wiśniowa) w godzinach od 9:00 do 14:00!

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25.03.2016r. można je składać w skrzynce pocztowej przy biurze Parlamentu Studenckiego mieszczącego się w DS.1 „Rzepicha”. Wybory odbędą się w dniu 05.04.2016 r. W budynkach A-29 (kampus A), A-16 (kampus B) oraz A-24 (ul. Wiśniowa) w godzinach od 9:00 do 14:00!

Studencka Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Kolegum Elektorów!

Nowym Elektorom serdecznie gratulujemy!

Studencka Komisja Wyborcza ogłasza listę do kandydatów do Kolegium Elektorów UZ. Wybory odbędą się dnia 16.02.2016 w godzinach 9:00 - 14:00!

Szczegóły na plakatach!

Strony